Woordenboek

Verschillende soorten gedragingen, zoals narcistische trekken en ander negatief gedrag, zijn onder woorden te brengen. Daarvoor bestaan tal van termen en definities, en die kunnen zorgen voor herkenning en daarmee duidelijkheid creëren in jouw situatie. De Wijze Vaders geeft je een overzicht van termen die je wellicht kunt gebruiken en tegenkomen als je te maken hebt met een vervelende scheiding.

Blame Shifting
Het is een emotioneel beledigende tactiek of gedrag dat wordt gebruikt door misbruikers waarbij ze hun eigen gevoelens, ongewenste gedachten en motieven toeschrijven aan het slachtoffer (een andere persoon).

Met andere woorden, het is een beledigende tactiek waarbij misbruikers anderen de schuld geven van hun acties, problemen en hun eigen gemoedstoestand.

Het is een soort zelfverdedigingsmechanisme dat populair is bij narcisten en controlerende individuen.

In plaats van consequenties voor hun eigen acties te accepteren en met hun gevoelens om te gaan, kiezen ze ervoor anderen de schuld te geven.

De wens om te ontsnappen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor problemen, maakt ze tot schuldverschuivingen. Ze gebruiken specifieke taal en vuile tactieken om het slachtoffer ervan te overtuigen dat het hun schuld is.

Dergelijk misbruik is een directe aanval op het welzijn van het slachtoffer. Als u meer te weten komt over rode vlaggen en soorten schuldverschuiving, kunt u beledigend gedrag op tijd herkennen.
Codependency

Codependency (codependentie) verwijst naar een relatie- en gedragspatroon waarin een persoon zich overdreven richt op de behoeften van anderen, vaak ten koste van hun eigen behoeften, welzijn en grenzen. Typische kenmerken van codependency zijn onder andere een overmatige zorg voor anderen, een sterke behoefte aan goedkeuring en bevestiging van anderen, moeite hebben om grenzen te stellen, een neiging tot perfectionisme, en problemen met het identificeren en uiten van eigen emoties en behoeften. Deze patronen kunnen leiden tot ongezonde relaties en een gebrek aan eigenwaarde. Behandeling voor codependency kan onder meer therapie omvatten om gezonde grenzen te ontwikkelen, zelfzorgvaardigheden op te bouwen en assertieve communicatie te bevorderen.

Devaluation
Vanwege hun emotioneel primitieve perfect-of-waardeloos denken (vastzitten op het ontwikkelingsniveau van een jong kind) en hun aandringen op onbereikbare perfectie, raken narcisten in relaties (met partners, familieleden of vrienden) bijna onvermijdelijk gedesillusioneerd. En omdat ze geen moreel kompas hebben (nogmaals, zoals de onvolgroeide kinderen die ze zijn), aarzelen ze niet om hun teleurstelling te uiten over een reeks devaluerende vijandige gedragingen, waaronder oordeel, kleinering en woede, zo niet regelrechte verlating.
Discard
Dit is de ergste fase van narcistisch misbruik. Wanneer een narcist je niet langer nuttig vindt en je niet meer nodig heeft, ontdoen ze je op de meest verschrikkelijke manier die mogelijk is. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk nieuwe voeding, (liefdesbelang) en vinden geen reden voor jou om deel uit te blijven maken van hun leven. Dit is wanneer de pathologische persoon een klein beetje van zijn/haar masker begint af te werpen, en je begint de echte persoon te zien. Ze zullen je behandelen als afval, en alsof je geen waarde hebt. De jaren die je misschien met hen hebt doorgebracht, betekenen niets voor hen. Ze doen dit omdat ze zichzelf ervan moeten overtuigen dat er niets goeds is aan wat ze achterlaten. Ze moeten zichzelf ervan overtuigen dat ze het juiste doen. Ze handelen met zo'n minachting dat je het gevoel krijgt dat ze je haten, en je weet niet waarom.
Empath
Empaten zijn mensen die veel empathie hebben voor anderen en een goede intuïtie hebben, maar die misschien moeite hebben met het stellen van grenzen. 
Empaten zijn 'emotionele sponzen', die heel gemakkelijk gevoelens van andere mensen kunnen absorberen. Dit maakt ze erg aantrekkelijk voor narcisten, omdat ze iemand zien die op een onbaatzuchtige manier aan al hun behoeften zal voldoen.
Enablers
Enablers zijn degenen die ongezonde mensen ondersteunen en beschermen op een manier die het voor die persoon gemakkelijker maakt om door te gaan met hun destructieve gewoonten. De term is vaak gebruikt om degenen te beschrijven die helpen de verslaving van een ander in stand te houden, en is nauw verbonden met wederzijdse afhankelijkheid en slechte grenzen. Narcistische enablers beschermen een narcist tegen het ervaren van enkele gevolgen van hun eigen acties, maar ze vallen soms ook anderen aan door wie de narcist zich bedreigd voelt.
Entitlement

Narcistisch Entitlement verwijst naar de overtuiging dat iemands belangrijkheid, superioriteit of uniekheid zou moeten resulteren in het krijgen van een speciale behandeling en het ontvangen van meer middelen dan anderen. Personen met een hoog narcistisch recht denken bijvoorbeeld dat ze meer respect, meer geld en meer krediet zouden moeten krijgen voor hetzelfde werk als alle anderen. Narcistisch Entitlement omvat ook de bereidheid om deze speciale behandeling of extra middelen te eisen.

Flying Monkeys
Voor degenen die deze term niet kennen, "vliegende apen" zijn mensen die een narcist gebruikt om hun bevelen uit te voeren. Soms zal een narcist je op geen enkele manier publiekelijk aanvallen - waardoor ze er goed uitzien - maar ze vertellen persoonlijk zorgvuldig gekozen mensen hoe slecht en vreselijk je bent. Ze selecteren deze mensen op dezelfde manier als ze jou hebben gekozen. Ze zijn experts in het lezen van mensen en het realiseren van wie een gemakkelijk doelwit en een marionet zal zijn. Ze weten ook wie dat niet zal doen, dus vermijden ze de mensen die ze niet gemakkelijk kunnen gebruiken. Narcisten kiezen meestal andere, mindere, narcisten die het leuk vinden om je aan te vallen, of ze kiezen zeer empathische mensen die hun verhalen geloven en oprecht geloven dat ze een onschuldig persoon steunen. Deze vliegende apen gaan je dan stalken en rapporteren terug aan de narcist - opnieuw, ofwel om gemeen te zijn of omdat ze denken dat ze de benadeelde partij helpen. Of, de slechtst vliegende apen zullen de leugens die de narcist hen privé vertelt verspreiden door ze openbaar te maken. De leugens komen niet uit de mond van de narcist, dus ze kunnen beweren dat ze "de hoofdweg nemen", maar de woorden die de vliegende apen verspreiden zijn *precies* wat ze hoorden van de narcotica. Ze doen het kwaad van de narcist, maar laten het lijken alsof de narcist er niet echt bij betrokken is. Ze hebben geen idee dat ze worden gebruikt. De term komt van de vliegende apen in de Wizard of Oz, omdat de boze heks ze stuurt om haar aanvallen uit te voeren. Meestal heeft de narcist de apen ervan overtuigd dat de narcist het slachtoffer is en dat het echte slachtoffer de misbruiker is, dus gaan de apen achter het echte slachtoffer aan en behandelen het echte slachtoffer als de misbruiker. Hoewel, ik heb enkele gevallen gezien waarin de apen weten wie de echte misbruiker is en wie het echte slachtoffer, maar gewoon in willen springen op de aanval op het slachtoffer.
Gaslighting
Dit is een vorm van psychologisch misbruik waarbij narcisten systematisch de mentale toestand van anderen ondermijnen door hen ertoe te brengen hun perceptie van de werkelijkheid in twijfel te trekken. Narcisten gebruiken leugens en valse informatie om het geloof van hun slachtoffers in hun eigen oordeel en, uiteindelijk, hun gezond verstand te ondermijnen. Veelvoorkomende gaslighting-technieken komen in de vorm van ontkennen en projecteren: na een gewelddadig incident weigeren narcisten verantwoordelijkheid, geven ze de misbruikte de schuld of ontkennen ze ronduit dat het misbruik heeft plaatsgevonden. Ze kunnen dingen zeggen als: "Je bent te gevoelig", "Je bent gek", "Dat is niet wat er is gebeurd", "Waarom kun je niets laten gaan", of "Je hebt me ertoe aangezet." De term gaslighting komt van de Hollywood-film Gaslight uit 1944, een klassieke weergave van dit soort hersenspoeling.
Grey Rock

“Grey rock” gaan is een strategie voor het stellen van grenzen en het vermijden van conflicten die effectief kan zijn in het omgaan met narcisten. Het betekent gewoon dat je jezelf saai en niet-reactief maakt, als een kleurloze, onbeweeglijke rots. In grey-rock-modus ga je minimaal om met de narcist en zijn/haar circus van enablers/flying monkeys. Je laat je gedachten of gevoelens niet zien of delen. Je reageert niet op antagonisme en manipulatie. Kortom, je maakt jezelf weinig interessant voor de narcist.

Hoovering
Omdat narcisten van nature pathologisch egocentrisch en vaak verbluffend wreed zijn, maken ze uiteindelijk de mensen om hen heen ongelukkig, zo niet ellendig, en jagen ze uiteindelijk veel mensen weg. Als mensen zich terugtrekken of proberen geen contact te maken, kunnen narcisten proberen ze terug te zuigen (vandaar de Engelse term Hooveren) binnen hun controlegebied. Ze proberen op verschillende manieren te hooveren, van het beloven om hun gedrag te veranderen, tot ongewoon zorgzaam handelen, tot bungelende wortels zoals geschenken of geld. Als ze echter vervangende voeding vinden, lopen ze misschien gewoon weg van de oude.
Inferiority Complex
Een minderwaardigheidscomplex is het overheersende gevoel dat anderen beter, succesvoller, aantrekkelijker en gelukkiger zijn. Met een minderwaardigheidscomplex worstelen mensen chronisch om zich positief te voelen over zichzelf, hun acties en hun leven in het algemeen. Alle andere mensen lijken superieur, wat ertoe leidt dat het individu een scala aan ongewenste mentale en fysieke gezondheidseffecten ervaart

Een minderwaardigheidscomplex wordt niet erkend als een officiële diagnose of stoornis van de geestelijke gezondheid; de aandoening heeft echter wel een ongewenste invloed op het welzijn van mensen. Merk op dat symptomen van langdurige problemen met zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen overlappen met een minderwaardigheidscomplex. Om deze reden moeten mensen altijd een professional in de geestelijke gezondheidszorg raadplegen voor een geïndividualiseerde beoordeling en behandeling.
Love Bombing
Love bombing wordt gekenmerkt door overmatige aandacht, bewondering en genegenheid met als doel de ontvanger zich afhankelijk en verplicht te laten voelen tegenover die persoon. De huiveringwekkende tactiek wordt vaak gebruikt door narcisten, misbruikers en zelfs oplichters. Weet je nog die Netflix-documentaire, The Tinder Swindler? Perfect voorbeeld.

Ken de vijand en ken uzelf, en u kunt 100 slagen vechten zonder nederlaag.

“Sun Tzu”
Narcissistic Control
De narcist voelt een dwingende behoefte om mensen in hun omgeving te controleren; hun echtgenotes, collega's, vrienden en buren. Het is omdat ze in hun hoofd niet het gevoel hebben dat ze de controle hebben. Het is misbruik, dat vaak langdurig is. Er zijn veel mensen die vastzitten in langdurige gewelddadige relaties. Ze voelen zich vaak machteloos om er iets aan te doen.
Narcissistic Injury 
Personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijden doorgaans tijdens hun vroege jaren aan invaliderende emotionele schade die de gezonde ontwikkeling van een stabiele identiteit, gevoel van eigenwaarde en emotionele empathie verstoort. Voorwaardelijke mantelzorg vanwege verlies, afwijzing, misbruik, verwaarlozing of overdreven toegeeflijkheid (of een rommelige mix van die dingen) en een mogelijke genetische aanleg zouden de oorzaak zijn van narcistische verwonding, wat leidt tot fundamentele gevoelens van waardeloosheid.
Narcissistic Personality Disorder (NPD)
Dit is een Cluster B-persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door de volgende beperkingen: overmatig vertrouwen op anderen voor zelf begrip; overmatige afhankelijkheid van anderen voor het reguleren van het gevoel van eigenwaarde; gebrek aan medeleven; uitbuiten van anderen; grootsheid wanen; overdreven recht; overmatig aandacht zoeken; en buitensporige bewondering zoeken.
Narcissistic Rage 
Narcistische persoonlijkheden reageren vaak woedend wanneer hun onderliggende gevoelens van kwetsbaarheid en schaamte worden geactiveerd. Ze hebben de neiging om zelfs kleine minachtingen, die de meeste mensen gemakkelijk zouden afwimpelen, als intens vernederend op te vatten. Wanneer dit gebeurt, worden hun verzonnen "perfecte" zelf en overdreven gevoelens van recht bedreigd, wat een wilde woedereactie veroorzaakt. Narcistische woede is angstaanjagend, soms fysiek gewelddadig en veel verder dan normale woede. Het is emotioneel en fysiek traumatiserend voor degenen aan de ontvangende kant, vooral kinderen, die zichzelf van nature de schuld geven van de reacties van volwassenen.
Narcissistic Supply
Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn emotioneel afhankelijk van anderen om hun identiteitsgevoel in stand te houden en hun zelfrespect te reguleren. Ze krijgen hun narcistische voeding door anderen te idealiseren en na te bootsen, of door hun superioriteit over anderen te devalueren en te laten gelden. Iedereen die ze kunnen manipuleren - een partner, kind, vriend of collega - is een potentiële bron van levering. Zonder leveranciers zijn narcisten lege kaften. Als een voedingsbron wegtrekt, kan de narcist proberen deze terug op te hooveren en/of op zoek te gaan naar andere bronnen.
Shame based
De buitensporige eigenwaarde van de narcist doet uitstekend werk door hun minderwaardigheidscomplex te verjagen en te vervangen door een uiterlijk vernisje van superioriteit door hun valse zelf. Dit gaat een lange weg om hun innerlijke gevoel van kwetsbaarheid te verhullen dat veel te beschamend is om door anderen gezien te worden.

Dit creëert voor een groot deel de typische arrogantie van de narcist die maar al te duidelijk is. Narcisten worden geplaagd door gevoelens van afgunst die voortkomen uit hun diepe, emotionele onzekerheden en een gebrekkig gevoel van eigenwaarde. Het is belangrijk om te weten dat hun schaamte en afgunst onlosmakelijk met elkaar verweven zijn.

Niet in staat om hun eigen ideeën en idealen voor zichzelf te vormen, klampt de narcist zich uit jaloezie vast aan anderen, vooral degenen die ze respecteren als superieur, zodat ze hetzelfde zelfgevoel van hen kunnen krijgen. Helaas zullen degenen die superieur zijn aan de narcist uiteindelijk onbedoeld het gevoel van tekortschieten van de narcist opwekken, waardoor ze zich schamen. Ze kunnen het gewoon niet verdragen of tolereren dat ze zich minder voelen dan wie dan ook, dus als iemand iets bezit dat ze niet hebben, roept dat gevoelens van ontoereikendheid op en wekt het hun schaamte en verontwaardigd verlangen op.

Het is de afgunst van de narcist die ervoor zorgt dat ze anderen voortdurend kleineren. Dit kan weliswaar hun schaamte een tijdje stillen, maar het overwint het niet. De niet-erkende schaamte van de narcist leidt vaak tot uitingen van schaamteloosheid, gebrek aan mededogen, woede en rechtmatige grootsheid.

De schaamte van de narcist is altijd gekoppeld aan het trauma dat ze als kind hebben meegemaakt. Om het beter te begrijpen, moeten we teruggaan naar de kindertijd van de narcist en begrijpen hoe hun omgeving (d.w.z. familie, school, enz.) opereerde door een mist van kritiek en straf die zo streng was dat het kind zich totaal waardeloos en waardeloos voelde. machteloos.
Smear Campaign
Narcisten voeren lastercampagnes om anderen in hun familie of sociale sfeer in diskrediet te brengen. Narcisten kunnen een andere persoon besmeuren omdat die persoon door hun masker heen kijkt, ze proberen preventief hun eigen misbruik van die persoon te verbergen, of ze nemen wraak omdat de persoon hen heeft beledigd of afgewezen. Narcisten kunnen een lastercampagne voeren om minder belangrijke redenen, zoals jaloezie of wrok. Narcisten kunnen behoorlijk berekenend zijn in hun proces om hun doelwit in diskrediet te brengen en sociaal te isoleren, door toespelingen, roddels en regelrechte leugens te gebruiken tegen familie, vrienden, buren en leden van de gemeenschap. Narcisten zullen niet aarzelen om een ​​ex zwart te maken tegenover hun kinderen, een zondebok voor vrienden en familieleden. De lastercampagne gebeurt meestal achter de rug van het slachtoffer, vaak met de hulp van de enablers van de narcist/flying monkeys
Superiority complex
Een superioriteitscomplex is wanneer iemand zich beter gedraagt ​​dan anderen om aan gevoelens van onzekerheid te ontsnappen.

Iemand die zich gedraagt ​​alsof hij beter is dan anderen, kan een superioriteitscomplex hebben. Hoewel ze de neiging hebben om hun prestaties en capaciteiten te overdrijven, kunnen ze dit in feite doen om gevoelens van minderwaardigheid te overcompenseren
Victim Mentality
Slachtoffermentaliteit of slachtoffercomplex verwijst naar de overtuiging van een persoon dat de mensen om hen heen doelbewust proberen schade toe te brengen of leed te veroorzaken. Deze mentaliteit geeft hen het gevoel dat de wereld erop uit is om ze te pakken te krijgen, en elk ongeluk dat ze ervaren is te wijten aan de kwade bedoelingen van anderen. Slachtoffermentaliteit komt voor bij degenen die de mogelijkheid hebben om hun situatie te verbeteren, maar ervoor kiezen om in plaats daarvan de schuld bij hun omgeving te leggen.

Er zijn enkele belangrijke signalen waar u op moet letten als u denkt dat u of een naaste een slachtoffercomplex heeft. Doorgaans zal een persoon met deze denkwijze zich op een manier gedragen die hen in staat stelt zichzelf te ontdoen van elke verantwoordelijkheid voor hun acties en gedrag. Ze kunnen de schuld van zichzelf afschuiven door zich te concentreren op trauma's uit het verleden om uit te leggen waarom ze falen.

Tekenen dat iemand het slachtoffer speelt, kunnen zijn:

*Beweren dat mensen beter af zijn zonder hen
*Onbeduidende gebeurtenissen dramatiseren
*Aangeleerde hulpeloosheid
*Fixatie op negatieve gebeurtenissen of trauma
*Gebrek aan medeleven
*Negatief zelfbeeld
*Overmatige aandacht nodig hebben
*Anderen de schuld geven van hun acties
*Snel boos, geïrriteerd of geagiteerd zijn
*Ernstig zelfmedelijden
Chat openen
1
Scan de code
De Wijze Vaders chat
Welkom op De Wijze Vaders.

Kan ik je ergens mee helpen?